"För en meningsfull tillvaro med integration i fokus"
logga
 • slider 1
 • slider 2
 • slider 3

Arbetsmetod

På Dianahome arbetar vi med fokus på att ge ungdomarna eget ansvar, de får gå i skolan och lära sig det svenska språket.
Målet är att skapa förutsättningar för att öka deras motivation att integreras i det svenska samhället.

Vi arbetar utifrån individen i centrum samt med kontaktmannaskap. Vi tränar det som för vissa kanske är självklart, men där andra kanske inte har fått tillräcklig vägledning under uppväxten, såsom

- Social färdighetsträning, här får ungdomen träna på grundläggande sociala färdigheter såsom ögonkontakt, kroppsspråk och röstnivå

- Känslokontrollträning, Ungdomen kan få hjälp att hantera besvikelse, ilska, ledsamhet och ångest. Det handlar om att få redskap för att förstå och hantera sina egna känsloreaktioner.

- Moralträning, syftet är att träna på att tänka, ta ställning, lyssna på andras åsikter och uttrycka sina känslor i ord.
 • Kontakta oss

  Ni kan maila oss på följande adress
  info@dianahome.se
 • Adress

 • Kontaktpersoner

  Hengame Azar / Verksamhetschef
  070-234 56 89

  Hamid Pahlevani / Personalchef
  073-600 10 22